Czas na Panie - Lady Barber Battle„COMBO SKIN FADE”

Skomentuj jako pierwszy!

Czas na Panie - Lady Barber Battle„COMBO SKIN FADE”

A teraz drogie Pań coś specjalnego dla Was. Lady Barber Battle„COMBO SKIN FADE” to konkurs, który pozwoli sprawdzić się wam na kilku płaszczyznach, zdobyć doświadczenie i sprawi że poczujecie się wyjątkowo. Zapraszamy do udziału i czekamy na Was w Katowicach.

REGULAMIN KONKURSU

Lady Barber Battle„COMBO SKIN FADE” Katowice 21.11.2021 godz.12.00
Rejestracja zawodniczek i modeli o godz.10.00

- Konkurs skierowany jest do zawodowo czynnych fryzjerek męskich i barberek.
- Konkurs polega na wykonaniu fryzury typu „Skin Fade” wraz z brodą w czasie 50 minut.
- Model zgłoszony do konkursu musi spełniać wytyczne

1 Długość zarostu mierzona od brody musi wynosić
2 Długość włosów nad uchem minimum 3 mm
3 Model nie może posiadać śladów wcześniejszego przygotowania w tym farbowania włosów ani zarostu

- Do pracy można wykorzystać wszystkie niezbędne narzędzia oraz kosmetyki w celu uzyskania jak najlepszego efektu końcowego.

Praca konkursowa musi spełniać następujące wytyczne

1 Strzyżenie typu Skin Fade od skóry
2 Broda skrócona o minimum 1 cm w stosunku do startu
3 Pracę konkursową rozpoczynamy od zwilżonych i zaczesanych do tyłu włosów

Wszystkie elementy zostaną sprawdzone przez sędziego technicznego i wpisane do karty startowej modela.

Wymogi techniczne:
Do wykonania pracy konkursowej wymagany jest sprzęt bezprzewodowy

Punktacja:
- Jury dokonuje punktacji bez wzajemnego porozumiewania się w kwestii konkursu.
- Jury przyznaje punkty w skali 0-20
- W przypadku niespełnienia któregoś z warunków, zawodnik otrzyma punkty ujemne w wysokości -2 za każdy element:
- nieprzestrzeganie regulaminu oraz za rozpoczęcie pracy przed startem jak i kontynuowanie pracy po sygnale zakończającym konkurs.

Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu o nazwie „Combo Skin Fade” zwanego dalej „Konkursem” są firmy:
Koloryzacje.com Maciej Wójciak, NIP – 6331571225

Partnerami konkursu są:
Barber battle S.R.e.

a) Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu w związku z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. wprowadzenie stanu epidemicznego lub stanu epidemii) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej barberbattle.pl.

Zgłoszenie do konkursu:

Zgłoszenie do konkursu Combo Skin Fade jest jednoznaczne z akceptację regulaminu uczestnictwa.
Karta zgłoszenia do konkursu stanowi załącznik do Regulaminu i jej odesłanie za pośrednictwem jest niezbędne w celu zakwalifikowania uczestnika do konkursu.

Przetwarzanie danych osobowych
Organizatorzy konkursu informują, że podczas jego trwania utrwalany będzie wizerunek uczestników w postaci zdjęć oraz filmów mających na celu udokumentowanie przebiegu konkursu.

Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe, a także dane identyfikacyjne w postaci imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy szkoły, której jest uczniem lub absolwentem, zostaną wykorzystane w celach promocyjnych oraz informacyjnych i będą podlegały publikacji na stronach internetowych organizatorów oraz w lokalnej prasie i telewizji. Firma Koloryzacje.com jako odrębny administrator danych zastrzega sobie możliwość opublikowania utrwalonych w trakcie konkursu materiałów oraz imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą szkoły, której jest uczniem lub absolwentem w serwisie społecznościowym FACEBOOK informując jednocześnie, że serwery serwisu Facebook znajdują się między innymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu, między innymi podlegają przez serwis Facebook profilowaniu.

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem danych osobowych jest koloryzacje.com Tel. 501457200 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt korespondencyjny do wyznaczonego inspektora ochrony danych możliwy jest na adres administratora wskazany w pkt.1.
3. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodziców lub opiekunów prawnych.
4.Celem przetwarzania danych jest zakwalifikowanie uczestnika do konkursu, a także udokumentowanie konkursu oraz poinformowanie o wydarzeniu lokalne media.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa oraz lokalna prasa, telewizja, portal społecznościowy Facebook.
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez jej wycofaniem.
7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO uczestnika ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. Kompetencje oraz zadania administratorów zostały określone w Regulaminie. Uczestnik wykonywać prawa wynikające z RODO, o których mowa w pkt.6 i 7 niniejszej informacji, wobec każdego z administratorów w zakresie dokonywanego przez niego przetwarzania.
10.Dane osobowe uczestników zawarte w zgłoszeniu zostaną usunięte w terminie 7 dni od  rozstrzygnięcia konkursu.
11.Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez administratorów na stronie internetowej przez okres 3 lat.

Zgłoszenie do konkursu:

Imię: ………………………………………………….………………………………..

Nazwisko:……………………………………..……………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią przedstawionego mi Regulaminu konkursu i akceptuję jego zapisy, wyrażając jednocześnie w pełni świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach zawartych w tym regulaminie. Rejestracja zawodników 12.00 Katowice Courtyard by Mariott

Najnowsze posty na forum